Psychomotorische therapie

Behandelvorm die gebruik maakt van bewegen


Psychomotorische therapie is één van de verschillende ervaringsgerichte therapievormen die samenvallen onder de noemer Vaktherapie.
Psychomotorische therapie, maar ook de beeldende, muziek-, spel-, dans- en dramatherapie vallen hieronder. Niet het praten staat op de voorgrond, zoals bij de meeste verbale therapievormen, maar het ervaren tijdens het doen.

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelvorm die gebruik maakt van bewegen, bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte activiteiten ontleent aan de bewegingscultuur en sport. Dat betekent dan ook dat de werkplek van een PMT-er een sportzaal of therapiezaal is, geschikt om te bewegen. Het bewegen is geen doel op zich, maar wordt gebruikt als middel om met de jongere in gesprek te komen.

Binnen de PMT staat het behandelen van jongeren en volwassenen met psychische en/of psychosociale problemen centraal. Het doel van PMT is gedragsverandering tot stand te brengen of tenminste daaraan een bijdrage te leveren en daarmee de gecon­sta­teerde problematiek weg te nemen of te vermin­deren.

Martin Rietman
Psychomotorisch Therapeut

06-22319240
info@riemove.nl
KVK: 08187471